Nul pesticider i offentlige rum siden 1. januar 2017

Nul skadedyrsbekæmpelse

Der må ikke bruges flere pesticider til at opretholde offentlige rum såsom parker, skove, veje, grønne områder af enhver art siden 1. januar 2017. Dette "nul phyto" -mål er medtaget i loven om energiomstilling for vækst grøn.

Fristerne for "nul phyto"

Økologens senator fra Morbihan, Joël Labbé, havde udarbejdet et lovforslag i 2014 for bedre at regulere brugen af ​​plantebeskyttelsesmidler på det nationale område. Lov om energiovergang til grøn vækst har fastsat specifikke frister: 1. januar 2017 for staten, lokalsamfund og offentlige institutioner; 1. januar 2019 for personer, der ikke længere er i stand til at købe eller holde plantesundhedsprodukter til ikke-professionel brug.

Mange samfund havde allerede forventet dette forbud, især de byer, hvis tjenester inden for grønne områder har mobiliseret for at finde løsninger på dette forbud med nye måder at arbejde på: mulch, introduktion af naturlige rovdyr, produkter, der kan bruges i økologisk landbrug osv. kommunerne skal også komme i gang fra nu af.

Denne nye måde at vedligeholde grønne områder og havearbejde på er at promovere og implementere så mange mennesker som muligt de økonomiske og effektive teknikker og systemer, der har bevist deres værdi blandt visse pionerer, landmænd, samfund eller enkeltpersoner ... hvad vi prøver at formidle på vores side!